چکاد
باشگاه کوهنوردی چکاد
امتیاز
تاسیس
  • 09354305205
  • تقاطع بلوار سرافرازان و نماز
برنامه های در حال اجرا
0
برنامه های برگزار شده
59
دروه های آموزشی در حال اجرا
0
دروه های آموزشی برگزار شده
0
ثبت نام های برنامه
229
مدیران باشگاه