احد خراسان
باشگاه کوهنوردی احد خراسان
امتیاز
تاسیس 1362
  • 05136093243
  • 09397839566
  • مشهد، نبش امامت 19
برنامه های در حال اجرا
3
برنامه های برگزار شده
77
ثبت نام های برنامه
95
مدیران باشگاه
حمید جلایر
  • حمید جلایر
  • موسس
  • 09397839566
حسین طالبیان
  • حسین طالبیان
  • روابط عمومی
  • 09151158365