کاوشگران
باشگاه کوهنوردی کاوشگران
امتیاز
تاسیس
  • 36145658-33439656
  • 09153153125
  • مشهد، دانش آموز 3
برنامه های در حال اجرا
0
برنامه های برگزار شده
30
دروه های آموزشی در حال اجرا
11
دروه های آموزشی برگزار شده
17
ثبت نام های برنامه
54
مدیران باشگاه