دره کشوه

دره کشوه در ۳۵ کیلومتری مشهد و حدفاصل مسیر چناران-گلمکان واقع شده است.
دره کشوه یکی از زیباترین دره‌ها در فصل پاییز به شمار می‎رود و محصول شاخص این منطقه گردوست.

ورود به دره کشوه
برای ورود به دره کشوه پس از عبور از روستای گلمکان در مسیر روستای پایه از یک پل فلزی عبور می کنیم.
چند صد متر بعد شروع دره کشوه است.
یکی از علل بکر بودن دره این است که مسیر ورودی آن عبور از دامنه سنگی است یا زدن به دل آب.

موقعیت مکانی