قله خلنو

قله خلنو یکی از قلل مرتفع و سرسخت البرز مرکزی می‌باشد که بعد از قله دماوند، دومین قله مرتفع البرز مرکزی و بلندترین قله استان تهران است.
این قله سرسخت از شمال‌غربی به دره وارنگه‌رود، از شرق به دشت لار، از غرب توسط خط‌الرأس هرزه‌کوه به رودخانه کرج و از جنوب توسط خط‌الرأس سرکچال‌ها به شمشک منتهی می‌شود و سرچشمه اصلی رودخانه وارنگه‌رود بوده و تأمین‌کننده و منبع سد کرج می‌باشد.
قله خلنو با ارتفاع ۴۳۷۴ متر در شمال روستای لالان، از توابع فشم قرار دارد.
خلنو، از جنوب به شمشک و رودبار قصران، از شمال به درهٔ رودخانهٔ وارنگرود، از شرق به دشت لار (محدوده لواسانات) و از غرب به وسیلهٔ خط‌الرأس هرزه‌کوه به درهٔ رودخانه کرج متصل می‌شود. این قله سرچشمه اصلی رودخانهٔ وارنگرود بوده که سرچشمه و منبع اصلی دریاچهٔ سد کرج است.

مسیر های صعود:
1-روستای لالون / تلخاب/ آبشار لالون / گردنه وزوا که از اینجا به بعد مسیر دو قسمت میشود (رایج ترین مسیر) :
الف) حرکت به سمت شمال غرب و فرود به سمت کف دشت اسبی چال/ رد شدن از زیر تیغه های ژاندارک که در سمت غرب ما واقع میشود/ صعود از یال منتهی به خلنوکوچک (هم میشود خلنو کوچک را صعود کرد و هم صعود نکرده وبه سمت راست تراورس کرد و به سمت گردنه بین دو خلنو رفت.
ب) قله برج/ عبور از تیغه ژاندارک/ قله خلنو کوچک و بزرگ
2-دره وارنگه رود/ دو آب / دریاچه خلنو / خلنو بزرگ (طولانی ترین مسیر)
3- روستای آبنیک/ جانستون/ گردنه وزوا/ خلنوبزرگ
4- روستای شمشک / خط الراس سرکچال ها/ گردنه ورزاب / قله برج/ خلنو کوچک و بزرگ (مسیر زمستانه)

گذر از تیغهٔ ژاندارک برای رسیدن به آن قله بر روی خط الرأس برج - خلنو، آن را به یکی از قله‌های سرسخت ایران که رسیدن به آن (به خصوص در فصل زمستان و از روی خط الرأس) احتیاج به تجربه و وسایل فنی دارد، تبدیل کرده‌است. قلهٔ خلنو به صورت خط‌الرأسی با کلیهٔ قلل البرز مرکزی از جمله سرکچالها، وزوابها، پالون گردن و آزادکوه ارتباط دارد. مسیر رایج برای صعود به این قله، از روستای لالون واقع در منطقهٔ اوشان، فشم، میگون است، ولی مسیر زمستانی آن از روی خط الرأس سرکچال - برج می‌باشد.

وجه تسمیه روستا
در قدیم به دلیل وجود گل های فراوان در منطقه به نام لاله گون بوده است.

پوشش گیاهی
 شبدر وحشی، ترشک ، گرز، جعفری وحشی، قارچ های خوراکی، گلپر

پوشش جانوری
کل ، بز ، قوچ ، میش ، خرس ، روباه، گرگ، کبک، عقاب

وضعیت دسترسی به آب:
1-  انتهای روستا و ابتدای مسیر
2-  تلخاب
3- بالای آبشار لالون
4- چشمه ای در ارتفاع 3500 متری قبل از رسیدن به گردنه ورزاب

وضعیت آنتن دهی
1- کمی قبل و بعد از آخرین چشمه آنتن دهی برای ایرانسل به صورت خیلی ضعیف وجود دارد.
2- روی قله برج و خلنو نیز آنتن دهی وجود دارد منتها باید به دنبال آن گشت!

موقعیت های مناسب جهت کمپینگ
1-  چشمه تلخاب
 2- آبشار لالون
 3- گردنه وزوا
 4- گردنه بین دو خلنو که جا برای یکی دوتا چادر دارد.

برچسب‌ها :